Всички Категории
Кошница

Общи условия за ползване

1. ПРЕДМЕТ

    Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта DreamHousebg.com, и неговите клиенти, и се уреждат правилата за използване на електронния магазин.


2. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

    Dreamhousebg.com e собственост и запазена търговска марка на фирма “ДРИЙМ ФОТОГРАФИ” ООД.

    "ДРИЙМ ФОТОГРАФИ” ООД е търговско дружество регистрирано в гр.Пловдив, Адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Захари Княжевски" №: 2; ЕИК: 202756607; МОЛ: Дария Тодорова.

    Банкова сметка IBAN: BG92UNCR70001521137379 , Банков Код BIC:UNCBGSF Уникредит Булбанк

 

3. ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

    Продавач - Dreamhousebg.com

    Клиент - Всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин.

    Сайт - Домейнът "dreamhousebg.com"

    Акаунт - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да прави Поръчка. Както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.

    Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

    Стока и Услуга - всеки предмет на договора за покупко/продажба от сайта.

    Договор - всеки договор, сключен от разстояние между Dreamhousebg.com и клиент, за покупко/продажба на стоки и/или услуги от сайта. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

    Съдържание - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на продавача и обратното

    Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на Dreamhousebg.com без обвързване с предоставената информация.

    Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия на Dreamhousebg.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.

Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Dreamhousebg.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние

Възможността за поръчка е за територията на България, само за лица над 18 години. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

Dreamhousebg.com уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията на стоките. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия. Характеристиките, описанията и цените на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Dreamhousebg.com си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

Dreamhousebg.com не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради всякакви причини. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-пълната и важна информация.

Dreamhousebg.com си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към други сайтове, като Dreamhousebg.com не носи отговорност за информацията и политиките на тези сайтове.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент.

Dreamhousebg.com може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Dreamhousebg.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Dreamhousebg.com ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност

Dreamhousebg.com си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв.

Dreamhousebg.com не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта.

Dreamhousebg.com може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Dreamhousebg.com.

Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.


7. ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

2. Завършвайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

3. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

4. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

5. До момента на доставка продавачът може да откаже да изпълни направена поръчка, като предварително уведоми за това клиента, без никакви последващи отговорности или задължения за всяка от страните. Тогава доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента.

6. С изпращането на поръчката клиентът дава право на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, но не само.

7. Клиентът се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Dreamhousebg.com се свърже с него по телефон или e-mail.

8. Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Като това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на телефони:

 +35988 679 8968 или на имейл адрес office@dreamhousebg.com до момента на получаване на стоката.

Сайтът използва „Бисквитки“, разглеждайки го вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече за нашата политика за поверителност тук.